Thông báo kết quả xét tuyển ứng viên để gửi đi đào tạo trình độ tiến sĩ ở nước ngoài theo Đề án 911 năm 2014

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã hoàn thành tuyển chọn ứng viên để gửi đi đào tạo trình độ tiến sĩ ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước (Đề án 911) năm 2014 đợt 1, cập nhật kết quả xét tuyển vào hệ thống tuyển sinh để ứng viên trực tiếp tự tra cứu kết quả dự tuyển tại trang web: http://tuyensinh.vied.vn.

Thông báo tuyển sinh đi học Đại học tại Hàn Quốc năm 2015

Căn cứ thông tin của Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam về việc Chính phủ Hàn Quốc cấp học bổng toàn phần cho công dân Việt Nam đi học đại học tại Hàn Quốc năm 2015, Cục Đào tạo với nước ngoài - Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo chi tiết tuyển sinh như sau: