Xứng đáng vai trò đại học vùng của Việt Nam

Sau hơn 20 năm xây dựng và phát triển, đặc biệt trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ, cán bộ giảng viên, học sinh sinh viên Đại học Thái Nguyên đã khắc phục mọi khó khăn, vượt qua thách thức, đạt được nhiều thành quả quan trọng. Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ Đại học Thái Nguyên đề ra mục tiêu tổng quát là:“ Tập trung mọi nguồn lực để tạo ra một bước chuyển biến căn bản về chất lượng giáo dục – đào tạo, hiệu quả hoạt động khoa học – công nghệ, hạn chế và từng bước đẩy lùi các hiện tượng tiêu cực trong giáo dục – đào tạo;

Đại hội đại biểu Đảng bộ Thái Nguyên lần thứ V, nhiệm kỳ 2015 – 2020 thành công tốt đẹp

 Sáng nay (15/8), Đại hội đại biểu Đảng bộ Đại học Thái Nguyên lần thứ V, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã bế mạc sau hai ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và đúng quy chế.