E-learning là gì?

Một số định nghĩa về E-learning: 

  • E-Learning là sử dụng các công nghệ Web và Internet trong học tập (William Horton). 

  • E-Learning là một thuật ngữ dùng để mô tả việc học tập, đào tạo dựa trên công nghệ thông tin và truyền thông ( Compare Infobase Inc). 

  • E-Learning nghĩa là việc học tập hay đào tạo được chuẩn bị, truyền tải hoặc quản lý ̉ dụng qua nhiều công cụ của công nghệ thông tin, truyền thông khác nhau và được thực hiện ở mức cục bộ hay toàn cục ( MASIE Center).  

  • Việc học tập được truyền tải hoặc hỗ trợ qua công nghệ điện tử. Việc truyền tải qua nhiều kỹ thuật khác nhau như Internet, TV, Video Tape, các hệ thống giảng dạy thông minh và việc đào tạo dựa trên máy tính ( Sun Microsystems, Inc)  

LCMS là gì?

(LCMS) là Hệ thống cung cấp một môi trường đa người sử dụng, cho phép các nhà phát triển, tác giả, nhà thiết kế giảng dạy, và chuyên gia có thể tạo ra, lưu trữ, tái sử dụngquản lý và cung cp hc liệu điện tử  từ một kho lưu trữ đối tượng trung tâm. LCMS tậtrung vào việc phát triển, quản lý và xuất bản nộdung mà thường sẽ được gửi qua một LMS. Người dùng có thể tạo và tái sử dụng nộdung e-learning và làm giảm tình trạng phát triển trùng lặp. (theo định nghĩa từ wikipedia) 

Những lợi thế của E-learning?

Học mọi lúc mọi nơi: Học viên có thể truy cập các khoá học bất kỳ nơi đâu như văn phòng làm việc, tại nhà, tại những điểm Internet công cộng, 24 giờ một ngày, 7 ngày trong tuần. Đào tạo ́t cứ lúc nào bất cứ nơi đâu họ muốn.  

Tiết kiệm chi phí: Giúp giảm khoảng 60% chi phí bao gồm chi phí đi lại và chi phí tổ chức địa điểm.  

Tiết kiệm thời gian: giúp giảm thời gian đào tạo từ 20-40% so với phương pháp giảng dạy truyền thống do rút giảm sự phân tán và thời gian đi lại.  

Uyển chuyển và linh động: Học viên có thể chọn lựa những khoá học có sự chỉ dẫn của giảng viên trực tuyến hoặc khoá học tự tương tác (Interactive Self-pace Course), tự điều chỉnh tốc độ học theo khả năng và có thể nâng cao kiến thức thông qua những thư viện trực tuyến.  

Tối ưu: Nội dung truyền tải nhất quán. Các tổ chức có thể đồng thời cung cấp nhiều ngành học, khóa học cũng như cấp độ học khác nhau giúp học viên dễ dàng lựa chọn.  

Hệ thống hóa: E-learning dễ dàng tạo và cho phép học viên tham gia học, dễ dàng theo dõi tiến độ học tập, và kết quả học tập của học viêńi khả năng tạo những bài đánh giá, người quản lí dễ dàng biết được nhân viên nào đã tham gia học, khi nào họ hoàn tất khoá học, làm thế nào họ thực hiện và mức độ phát triển của họ 

LMS là gì?

Hệ quản trị đào tạo (Learning management system - LMS) là một tập hợp các công cụ phần mềm được thiết kế để quản lý quá trình đào tạo của người dùng. LMS được phát triển dưới các bảghi và bản báo cáo đã đượquy ước. Nhưng giá trị của hệ thống LMS chính là một khoảng rộng những cialisfrance24.com chức năng bổ sung mà nó hỗ trợ: dịch vụ tự học (tự đăng ký trong một giáo trình), học theo tiến trình, học trựtuyến (online learning)... 

Hầu hết các hệ thống LMS đều được xây dựng là ứng dng web để tận dụng mạnh khía cạnh "học mọi nơi, mọi lúc" đều có thể truy cp vào nộdung học.