Quyết định số 2123/QĐ-ĐHTN ngày 22 tháng 9 năm 2015 về việc bổ nhiệm Tiến sĩ Nguyễn Văn Tảo, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông, giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông thuộc Đại học Thái Nguyên, tiếp tục nhiệm kỳ 2011 - 2016