Đảng bộ Khối Cơ quan Đại học Thái Nguyên được thành lập theo Quyết định số 15-QĐ/BTV, ngày 23/9/1995 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên. Đảng bộ Khối Cơ quan trực thuộc Đảng bộ Đảng bộ và đã trải qua 6 kỳ đại hội. Hiện nay, do yêu cầu của tình hình mới, nghị quyết của Ban Thường vụ Đảng ủy Đại học Thái Nguyên đã quyết định sát nhập Đảng bộ Khoa Ngoại ngữ và Chi bộ Khoa Quốc tế vào Đảng bộ Khối Cơ quan Đại học Thái Nguyên.

 

Hiện nay, Đảng bộ có 18 đảng bộ, chi bộ trực thuộc, với 194 đảng viên trong đó có 177 đảng viên chính thức và 17 đảng viên dự bị.  Đảng bộ Khối Cơ quan Đại học Thái Nguyên có nhiệm vụ tham mưu cho cấp ủy Đại học Thái Nguyên chỉ đạo toàn diện các mặt công tác của Đảng bộ Đại học Thái Nguyên, mặt khác, Đảng bộ Khối Cơ quan còn lãnh, chỉ đạo Khoa Ngoại ngữ, Khoa Quốc tế và các trung tâm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị.

 

Báo cáo chính trị của Đại hội nêu rõ, trong nhiệm kỳ VI (2010 – 2015), Đảng ủy Khối Cơ quan Đại học Thái Nguyên đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác có hiệu quả, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ VI của Đảng bộ Đại học Thái Nguyên.

 

Cụ thể, 100% đảng viên, cán bộ viên chức cơ quan có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có quan điểm phục vụ: nhanh, gọn, chính xác và không phiền hà; 100% tập thể đạt tập thể tiên tiến và trong đó có trên 80% đơn vị đạt tập thể lao động xuất sắc; 100% đạt lao động tiên tiến trở lên, trong đó có hơn 50% đạt chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Trong nhiệm kỳ, cán bộ viên chức Khối Cơ quan đã và đang thực hiện 09 đề tài khoa học cấp Bộ; 16 đề tài cấp Đại học; 02 đề tài cấp Đại học; 02 đề tài cấp tỉnh; có 01 cán bộ được phong tặng danh hiệu Giáo sư; 04 cán bộ được phong tặng danh hiệu Phó Giáo sư; 01 nhà giáo được phong tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, 06 nhà giáo được phong tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú; 06 cá nhân được tặng Huân chương Lao động hạng Ba; 02 cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 31 cá nhân tặng Bằng khen của Bộ; 11 đồng chí đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Bộ; 93 tập thể và cá nhân được nhận Giấy khen của Giám đốc Đại học Thái Nguyên.

 

 

Khoa Ngoại ngữ và Khoa Quốc tế là 02 đơn vị thực hiện chức năng đào tạo của Khối Cơ quan, trong nhiệm kỳ vừa qua, 02 đơn vị cũng đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình. Cụ thể, số lượng tuyển sinh của Khoa Ngoại ngữ hàng năm ổn định, khoảng gần 2000 sinh viên/năm. Trong nhiệm kỳ, Khoa đã mở mới 03 ngành đào tạo trình độ đại học, 02 ngành theo danh mục đào tạo mới và 08 chương trình đào tạo; 100% các môn học có ngân hàng câu hỏi; 37,9% các môn học có đề thi trắc nghiệm. Mỗi năm, Khoa có 15 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở được nghiệm thu, 03 giáo trình, tài liệu tham khảo, 35 bài báo được đăng tải trên các tạp chí chuyên ngành trong nước và 15 bài báo quốc tế, ký kết và thỏa thuận 34 văn bản quốc tế…

 

 Khoa Quốc tế là một đơn vị mới được thành lập từ năm 2011, tuy nhiên, thời gian qua, Khoa đã mở 05 ngành đào tạo đại học chính quy và 01 ngành đào tạo trình độ đại học liên kết với nước ngoài. Riêng trong năm 2014, Khoa đã thực hiện 6 đề tài khoa học trong đó có 01 đề tài cấp tỉnh, 01 đề tài cấp đại học, 04 đề tài cấp cơ sở. Về hợp tác quốc tế, trong năm 2014, Khoa đã đón gần 20 đoàn khách quốc tế, cử nhiều đoàn cán bộ ra nước ngoài để tìm kiếm đối tác xây dựng các chương trình hợp tác mới, ký kết văn bản hợp tác, tập huấn và hội thảo ngắn hạn với các đối tác. Đặc biệt, hiện nay, Khoa đã và đang hoàn thiện hồ sơ pháp lý để triển khai nhiều chương trình với các trường đối tác tại Anh, Philippines, Đài Loan, Trung Quốc, Hàn Quốc, Úc…

 

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác lãnh, chỉ đạo của Đảng ủy Khối Cơ quan Đại học Thái Nguyên còn một số tồn tại: công tác tham mưu và tổ chức thực hiện có lúc còn chưa chủ động, một số việc còn chậm so với kế hoạch đề ra; sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ chưa có sự chuyển biến rõ rệt…

 

Bước sang nhiệm kỳ mới, với chủ đề “nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng; làm tốt công tác tham mưu và tổ chức thực hiện để xây dựng Khối Cơ quan và Đại học Thái Nguyên phát triển vững mạnh”,  Đảng bộ Khối Cơ quan quyết tâm phấn đấu một số chỉ tiêu như: 100% chi bộ, đảng bộ trong sạch, vững mạnh; 100% đảng viên đạt danh hiệu đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, trong đó ít nhất 30% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 100% đảng viên thực hiện tốt quy định 19 điều đảng viên không được làm và Quy định 76 của Bộ Chính trị; trong nhiệm kỳ kết nạp ít nhất 50 đảng viên mới, trong đó có ít nhất 30 đảng viên là sinh viên.

 

Về công tác đào tạo, phấn đấu tuyển sinh hàng năm đạt 1.400 sinh viên, mở mới 02 chuyên ngành đào tạo sau đại học, 02 chuyên đào tạo đại học; 100% môn học có đầy đủ 5 tài liệu theo quy định của Đại học Thái Nguyên. Công tác khảo thí và kiểm định chất lượng, 100% môn học có ngân hàng đề thi và đáp án, hoàn thành đánh giá đơn vị đào tạo, đánh giá ít nhất 5 chương trình đào tạo với Khoa Ngoại ngữ và đánh giá 01 chương trình đào tạo với Khoa Quốc tế; tổ chức ít nhất 15 hội thảo quốc tế và hội thảo có yếu tố nước ngoài, 05 hội thảo liên trường và 10 hội thảo cấp khoa; nghiệm thu ít nhất 15 đề tài cấp nhà nước, cấp Bộ và cấp tỉnh; triển khai ít nhất 15 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Đại học, 120 đề tài cấp cơ sở, công bố ít nhất 30 bài báo trên các tạp chí khoa học quốc tế trong đó có 10 bài trong danh sách ISI…

 

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, GS. TS Đặng Kim Vui – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Thái Nguyên đã chúc mừng những kết quả Đảng ủy Khối Cơ quan đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí nhất trí với báo cáo chính trị trình Đại hội cũng như mục tiêu, phương hướng và những giải pháp thực hiện nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2015 – 2020. Để hoàn thành tốt những mục tiêu đề ra trong nhiệm kỳ tới, đồng chí Bí thư cũng lưu ý Đảng bộ Khối Cơ quan một số vấn đề. Đồng chí nhấn mạnh, Khối Cơ quan Đại học Thái Nguyên là một đơn vị đặc thù, tham mưu cho Giám đốc quản lý toàn diện trên các mặt công tác của Đại học, do vậy, cần bám sát nghị quyết của Đảng ủy Đại học trong công tác đổi mới căn bản toàn diện giáo dục, từ đó, đổi mới công tác quản lý đồng thời chú ý xây dựng chiến lược phát triển chuyên môn, nghiệp vụ của mình. Đối với Khoa Ngoại ngữ và Khoa Quốc tế, chức năng chủ yếu là đào tạo, Giám đốc yêu cầu Ban Chấp hành khóa VII cần khẩn trương xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, nhanh chóng đưa 02 khoa phát triển cả về quy mô và chất lượng, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục đại học.

                                    

Đồng chí Đặng Kim Vui – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Thái Nguyên phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

 

Tại Đại hội, các đại biểu đã bầu ra Ban Chấp hành khóa VII, nhiệm kỳ 2015 – 2020 gồm 15 đồng chí và 18 đồng chí đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Đại học Thái Nguyên lần thứ V. Tại phiên họp thứ nhất của Ban Chấp hành khóa VII đã bầu Ban Thường vụ Đảng ủy, các chức danh Bí thư, Phó Bí thư và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra. Đồng chí Nguyễn Hữu Công tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư nhiệm kỳ 2015 – 2020./.

 

Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Cơ quan ĐHTN ra mắt Đại hội