GS. Bing Jean – Lee, Hiệu trưởng Trường Đại học Phùng Giáp trao bằng Tiến sĩ danh dự cho GS. TS Đặng Kim Vui  (Ảnh: Tuấn Dũng)

 

Bắt đầu hợp tác từ năm 2012, đến nay, Đại học Thái Nguyên và Trường Đại học Phùng Giáp đã phối hợp tổ chức nhiều hội thảo quốc tế về công nghệ cao, tiến hành trao đổi giảng viên và sinh viên giữa hai đơn vị và nhiều kết quả hợp tác khác. Đặc biệt trong lĩnh vực GSI - thông tin địa lý là một trong những thế mạnh nghiên cứu nổi tiếng của Trường Đại học Phùng Giáp, nhà trường đã hỗ trợ tổ chức nhiều khóa tập huấn cho giảng viên, tổ chức các hội thảo chuyên sâu, cũng như quá trình thành lập Trung tâm nghiên cứu GIS trực thuộc Đại học Thái Nguyên.

Đây là một sự kiện quan trọng, đánh dấu mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa Đại học Thái Nguyên và Trường Đại học Phùng Giáp.

 

Đính kèm: GS. TS Đặng Kim Vui nhận bằng Tiến sĩ danh dự của Trường Đại học Phùng Giáp – Đài Loan