xây dựng một số ngành học chất lượng cao, một số lĩnh vực nghiên cứu khoa học – công nghệ mạnh mang tính đặc thù của vùng dựa trên thế mạnh của Đại học, nâng cao năng lực cạnh tranh trong giáo dục, đào tạo và khoa học – công nghệ”.

Nhiệm kỳ qua, trong bối cảnh giáo dục và đào tạo gặp rất nhiều khó khăn do suy thoái kinh tế thế giới, cạnh tranh trong tuyển sinh và đào tạo ngày càng quyết liệt, nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Ban Cán sự Đảng Bộ GD&ĐT, Tỉnh ủy Thái Nguyên và Ban Chấp hành Đảng bộ Đảng bộ Đại học Thái Nguyên, toàn thể cán bộ, đảng viên, viên chức, học sinh sinh viên của Đại học đã nỗ lực phấn đấu không ngừng, đạt được những thành tựu hết sức quan trọng.

 

Với những thành tựu đã đạt được, trong dịp kỷ niệm 20 năm thành lập Đại học Thái Nguyên (4/4/1994 – 4/4/2014), Đại học Thái Nguyên đã vinh dự được nhận Huân chương Lao động Hạng Nhì. (Trong ảnh: Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao tặng Huân chương Lao động Hạng Nhì cho Đại học Thái Nguyên).

 

Đại học Thái Nguyên đã chuyển đổi 100% ngành học ở tất cả các bậc học sang phương thức đào tạo theo học chế tín chỉ. Tuyển sinh đại học, cao đẳng chính quy đạt từ 90% chỉ tiêu trở lên, trong đó có nhiều ngành học có sức hút lớn, luôn đạt và vượt chỉ tiêu đề ra; tuyển sinh sau đại học đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Quy mô đào tạo đại học, cao đẳng chính quy được ổn định và giữ vững, quy mô đào tạo sau đại học tăng trưởng với tốc độ 7,6%/năm. Mở ngành, chuyên ngành mới đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Cụ thể, đã mở được 13 chuyên ngành tiến sĩ (vượt 160% chỉ tiêu); 9 chuyên ngành thạc sĩ và tương đương; 30 ngành đại học; 9 ngành cao đẳng; 02 ngành trung cấp chuyên nghiệp và 03 ngành đào tạo nghề.

GS. TS Đặng Kim Vui – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Thái Nguyên trao bằng tiến sĩ danh dự cho ngài Chanchea – Quốc vụ khanhcố vấn cho Chủ tịch thượng viện, Chủ tịch Đảng Nhân dân Căm pu chia. 

 

Số đề tài nghiên cứu cấp nhà nước, nghiên cứu theo Nghị định thư, các chương trình chuyển giao KH-CN vào sản xuất, đời sống tăngCụ thể, Đại học Thái Nguyên đã chủ trì triển khai 23 đề tài cấp Nhà nước; 94 đề tài, nhiệm vụ khoa học công nghệ, dự án cấp Bộ; 327 đề tài cấp Đại học; 1.283 đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên. Số lượng và chất lượng các bài báo khoa học được công bố trên các tạp chí quốc tế tăng nhanh. Đã có 03 sản phẩm nghiên cứu được đăng ký sở hữu trí tuệ, bản quyền sáng chế; 60 công trình nghiên cứu được tặng giải thưởng khoa học, trong đó có 02 giải thưởng Kovalevskaia và 03 giải nhất “Tài năng khoa học trẻ”. Chuyển giao công nghệ đã bám sát vào yêu cầu của sản xuất, đời sống và phục vụ đắc lực cho đào tạo; bước đầu hình thành doanh nghiệp khoa học công nghệtrong Đại học.

 

Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ tại Đại học Thái Nguyên.(Trong ảnh: PGS. TS Nguyễn Vũ Thanh Thanh – Trường Đại học Khoa học hướng dẫn sinh viên làm thí nghiệm về di truyền học).

 

Thực hiện theo đúng Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học Vùng, bộ máy tổ chức của Đại học Thái Nguyên và các đơn vị thành viên đã được tinh gọn, hiệu quả. Cụ thể, Đại học Thái Nguyên đã thành lập Hội đồng Đại học Vùng; 9 đơn vị thành viên và trực thuộc; 39 đơn vị trực thuộc các đơn vị thành viên; thành lập, giải thể, sáp nhập các ban chức năng, thống nhất số lượng phòng chức năng tại các cơ sở giáo dục đại học thành viên.

 

Chất lượng đội ngũ được cải thiện một bước quan trọng. Hiện nay, Đại học Thái Nguyên có trên 4.400 cán bộ viên chức với trên 2.800 cán bộ giảng dạy, tỷ lệ cán bộ giảng dạy có trình độ tiến sĩ đạt 16,43% (vượt chỉ tiêu 1,43%) với 454 tiến sĩ, trong đó có110 GS và PGS.

 

Hợp tác quốc tế tiếp tục phát triển theo hướng chuyển dần sang quan hệ hợp tác, đối tác, các bên cùng có lợi; liên kết đào tạo quốc tế, nhập khẩu và phát triển chương đào tạo chất lượng cao được củng cố và tăng cường; kinh phí thu được từ hoạt động hợp tác quốc tế đạt trên 30 triệu USD, tăng 35,9% so với nhiệm kỳ trước. Cơ sở vật chất phuc vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học được tăng cường theo hướng hiện đại, đồng bộ. Đời sống vật chất và tinh thần của tuyệt đại đa số cán bộ, viên chức và HSSV tiếp tục được cải thiện. Tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn trong trường học được ổn định. Vị thế, uy tín của Đại học từng bước được khẳng định. Phát huy dân chủ có tiến bộ, khối đoàn kết trong Đại học tiếp tục được củng cố. Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt được nhiều kết quả tích cực.  

 

Đồng chí Vương Đình Huệ - Trưởng ban Ban Kinh tế Trung ương thăm và làm việc tại Đại học Thái Nguyên, năm 2013.

 

Bước sang nhiệm kỳ mới, Đại học Thái Nguyên có nhiều thời cơ, thuận lợi, nhưng cũng đứng trước không ít những khó khăn, thách thức. Đường lối chỉ đạo đúng đắn của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước sẽ tạo thế và lực để Đại học Thái Nguyên tiếp tục đẩy mạnh nâng cao hiệu quả và chất lượng công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, xây dựng Đại học Thái Nguyên thành Đại học trọng điểm, trung tâm đào tạo, nghiên cứu chất lượng cao của vùng trung du, miền núi phía Bắc và cả nước.

 

Trên cơ sở tổng kết thực tiễn và từ đánh giá khách quan trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị nhiệm kỳ 2010 – 2015, Đảng bộ Đại học Thái Nguyên đã đề ra mục tiêu tổng quát cho nhiệm kỳ mới với 11 nhiệm vụ và giải pháp. Trong đó, tập trung vào nâng cao năng lực và chất lượng đào tạo nguồn nhân lực cho vùng và đất nước; nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học theo hướng chuyên sâu; gắn nghiên cứu khoa học với đào tạo, sản xuất và đời sống; đẩy mạnh hợp tác nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ với các địa phương, phục vụ đắc lực phát triển kinh tế xã hội của vùng và cả nước./.