Ban Chấp hành Đảng bộ Đại học Thái Nguyên khóa V, nhiệm kỳ 2015 – 2020 gồm 27 đồng chí ra mắt Đại hội.

 

Tại phiên bế mạc, các đại biểu đã được thông tin tóm tắt kết quả phiên họp thứ nhất của Ban Chấp hành Đảng bộ Đại học Thái Nguyên khóa V diễn ra vào chiều ngày 14/8. Theo đó, tại phiên họp, Ban Chấp hành đã tiến hành bầu Ban Thường vụ Đảng ủy Đại học Thái Nguyên gồm 8 đồng chí, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy và bầu các chức danh: Bí thư, Phó Bí thư và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy. Kết quả, đồng chí Đặng Kim Vui (Bí thư Đảng ủy khóa IV, Giám đốc Đại học Thái Nguyên) tiếp tục được tín nhiệm giữ chức Bí thư Đảng ủy Đại học Thái Nguyên lần thứ V, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

 

Tiếp đó, các đại biểu đã nghe một số báo cáo tham luận quan trọng trình tại Đại hội như báo cáo của Trường Đại học Y Dược với nội dung nhà trường kết hợp với các bệnh viện và cơ sở y tế trong đào tạo, góp phần nâng cao kỹ năng nghề nghiệp cho người học và đáp ứng nhu cầu xã hội. Hay Viện Khoa học Sự sống chia sẻ kinh nghiệm trong việc xây dựng Viện nghiên cứu trong Đại học hoạt động theo hướng tự chủ…

 

Các đại biểu cũng đã thảo luận, đề xuất nhiều giải pháp quan trọng nhằm thực hiện hiệu quả Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới, đồng thời biểu quyết, thông qua một số chỉ tiêu quan trọng như: mở mới 15 – 20 ngành học ở bậc đại học, 10 chuyên ngành thạc sĩ và 7 – 8 chuyên ngành tiến sĩ; thực hiện 15 – 20 nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp nhà nước; 200 – 250 nhiệm vụ khoa học cấp Bộ và Đại học; 200 – 250 chương trình, dự án hợp tác với địa phương; 100% môn học có ngân hàng đề thi theo hệ thống tín chỉ; nhập khẩu và đưa vào giảng dạy từ 10 – 12 chương trình đào tạo tiên tiến; thu hút 1.500 học viên quốc tế đến học tập, giảng dạy; thành lập Trường Đại học Ngoại ngữ, phấn đấu đến năm 2020, đội ngũ cán bộ giảng dạy có trình độ tiến sĩ đạt từ 28 – 30%; 7 – 10% cán bộ giảng dạy có học hàm giáo sư, phó giáo sư; trên 80% đảng bộ, chi bộ cơ sở và trên 90% chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh; trên 90% đảng viên đủ tư cách hoàn thành nhiệm vụ…

 

Theo kế hoạch, ngay sau khi kết thúc Đại hội, Đảng bộ Đại học Thái Nguyên sẽ tổ chức quán triệt nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Đại học Thái Nguyên lần thứ V, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đến toàn thể cán bộ, giảng viên, học sinh sinh viên trong toàn Đảng bộ, để Nghị quyết sớm đi vào cuộc sống./.

 

 

Tin bài: Thanh Loan - TNU Media