Khoa Quốc tế là đơn vị mới được thành lập theo Quyết định số 478/QĐ-ĐHTN ngày 16/6/2011 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên. Tháng 9/2012, Đại hội Công đoàn cơ sở Khoa Quốc tế khóa I, nhiệm kỳ 2012 – 2015 đã bầu ra Ban Chấp hành Công đoàn gồm 5 đồng chí.

 

Ngày 30/12/2014, thực hiện sự chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Chấp hành Công  đoàn ĐHTN theo Thông tư 08 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Công đoàn Khoa trở thành Công đoàn bộ phận trực thuộc Công đoàn Khối Cơ quan ĐHTN, Ban Chấp hành lâm thời được Công đoàn cấp trên chỉ định gồm 5 đồng chí. 

 

Là đơn vị mới thành lập, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn song Ban Chấp hành Công đoàn Khoa đã nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, Công đoàn cấp trên, đồng thời phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo với quyết tâm và nỗ lực không ngừng của cán bộ viên chức, Công đoàn Khoa đã hoàn thành xuất sắc mục tiêu, nhiệm vụ và các chương trình mà nghị quyết Đại hội Công đoàn cơ sở khóa I đã đề ra.

 

Hiện nay, Công đoàn bộ phận Khoa Quốc tế gồm có 69 công đoàn viên, trong đó 03 người có trình độ tiến sỹ và 29 người có trình độ thạc sỹ. Sau hơn 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội, đơn vị đã tổ chức nhiều hoạt động, từng bước thực hiện mục tiêu và các chương trình công tác đã đề ra.

 

Đơn vị đã làm tốt công tác bồi dưỡng phẩm chất đạo đức, năng lực và trình độ chuyên môn nghiệp vụ của công đoàn viên, 100% đoàn viên công đoàn tham gia học tập nghị quyết, chuyên đề nghiêm túc, đúng quy định; 100% cán bộ viên chức và đoàn viên công đoàn hoàn thành nhiệm vụ; 100% gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”, Bên cạnh đó, công tác chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ viên chức, lao động được đảm bảo, tạo động lực nâng cao chất lượng hiệu quả giáo dục đào tạo. Đời sống vật chất và tinh thần từng bước được nâng lên, theo đó, đến nay thu nhập tăng thêm trong Khoa là 40% mức lương cơ bản.

 

Công tác vận động cán bộ viên chức và người lao động tích cực tham gia các phong trào quần chúng thi đua và các cuộc vận động mang tính xã hội rộng lớn, nhằm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của Đại học. Trong 3 năm từ 2012 – 2015, công đoàn viên trong Khoa đã đóng góp được hơn 75 triệu đồng cho công tác từ thiện.

 

Nhiệm kỳ 2015 – 2017 là giai đoạn hết sức quan trọng của Công đoàn bộ phận Khoa Quốc tế, là năm đầu tiên có sinh viên tốt nghiệp, khẳng định chất lượng sản phẩm đầu ra của chương trình đào tạo tại Khoa. Vì vậy, Công đoàn bộ phận Khoa cũng đứng trước nhiều thách thức, không chỉ đóng vai trò chăm lo đời sống và bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của cán bộ mà còn đòi hỏi sự nỗ lực vượt bậc, luôn kề vai sát cánh giữa các thành viên trong Ban Chấp hành, phối hợp cùng chính quyền để phát huy tốt vai trò của mình trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

 

Một số chỉ tiêu phấn đấu chủ yếu trong nhiệm kỳ được Đại hội đưa ra thảo luận và nhất trí cao như: 100% các gia đình cán bộ viên chức đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”, 80% cán bộ viên chức nữ đạt danh hiệu “Giỏi việc trường – Đảm việc nhà”, tối thiểu 80% giảng viên và cán bộ phòng ban đạt chuẩn về ngoại ngữ và tin học theo quy định; có từ 80%  cán bộ viên chức trở lên đạt danh hiệu “Công đoàn viên xuất sắc”, trong đó có 5% được đề nghị Công đoàn cấp trên tặng Giấy khen và Bằng khen; ít nhất 2/3 tổ Công đoàn đạt danh hiệu “Tổ Công đoàn xuất sắc”; Công đoàn Khoa Quốc tế phấn đấu giữ vững danh hiệu “Công đoàn bộ phận vững mạnh xuất sắc”, giới thiệu cho Chi ủy Khoa xem xét đề nghị kết nạp ít nhất 15 đảng viên mới, giới thiệu ít nhất 15 công đoàn viên ưu tú học lớp đối tượng kết nạp đảng.

 

Tại Đại hội, với tinh thần khách quan, dân chủ, các đại biểu dự Đại hội đã bầu Ban Chấp hành khóa I, nhiệm kỳ 2015 – 2017 gồm 5 đồng chí. Đồng chí Hoàng Thị Cương tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ Chủ tịch. Đại hội cũng đã bầu 22 đại biểu đi dự Hội nghị giữa nhiệm kỳ Công đoàn Khối Cơ quan Đại học Thái Nguyên./.